Narbuto etapas 2016.05.11

Systemair etapas 2016.06.01

Stansefabrikken etapas 2016.06.25

Likmerės etapas 2016.08.17

Varžybų centro vieta

55.210732, 24.731109

Trasos

Umegos etapas 2016.09.07

Varžybų centro vieta

55.238946, 24.792435

Trasos

„UKMERGĖS FABRIKŲ KROSŲ TAURĖ – 2016“

N U O S T A T A I

BENDROJI DALIS

UAB „Stanstefabrikken“, UAB “Narbutas Furniture Company“, AB „Umega“, UAB „Systemair“, UAB „Likmerė“ ir VšĮ „Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras“ rengia „Ukmergės fabrikų krosų taurę 2015“, kurio tikslai  populiarinti bėgimo, dviračių sportą, skatinti įvairaus amžiaus žmones praleisti aktyvų laisvalaikį gamtoje, skatinti jaunimą domėtis sportu. Renginį sudaro 5 (penki) etapai, kuriuose dalyviai varžysis bėgimo kroso ir MTB dviračių kroso rungtyse.  Pagrindinis renginio organizatorius UAB „Stansenfabrikken“.

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

 1. Varžybų data ir starto vieta skelbiama tvarkaraštyje.
 1. Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas vykdomas nuo 16:30 iki 17:30 varžybų starto vietoje.
 1. Varžybų startas bendras visoms grupėms ir vienodas visuose etapuose.
  1. Varžybų startai Narbuto, Umegos, Likmerė ir Systemair etapuose:
 1. Dviračių rungties starto laikas – 18:00;
 2. Bėgimo rungties starto laikas – 18:10.
  1. Varžybų startai Stansefabrikken etape:
 1. Dviračių rungties starto laikas – 12:00;
 2. Bėgimo rungties starto laikas – 12:10.
 1. Laiko limitas pabaigti varžybas yra 120 minučių, ilgose trasose limitas yra 240min.
 2. Pasiekus finišą būtina grąžinti numerį su prisegtu laiko fiksavimo davikliu. Už prarastą daviklį bauda 50Eur.

TVARKARAŠTIS

Etapas Data Etapo pavadinimas Starto vieta Rungtys
1 2016.05.11 Narbuto etapas Ukmergės hipodromas Bėgimas, MTB
2 2016.06.01 Umegos etapas Šilo pagrindinės mokyklos stadionas Bėgimas, MTB
3 2016.06.25 Stansefabrikken etapas Vepriai Bėgimas, MTB
4 2016.08.17 Likmerės etapas Burtkaimis Bėgimas, MTB
5 2016.09.07 Systemair etapas Ukmergės miesto stadionas Bėgimas, MTB

DALYVIAI

 1. Renginyje gali dalyvauti visi Ukmergės miesto gyventojai ir svečiai, užpildę dalyvio anketą ir pasitikrinę sveikatą. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti kroso organizatoriams jokių pretenzijų.
 2. Kiekvienas kroso dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 3. Renginio dalyviai klasifikuojami į grupes pagal amžių ir rungties tipą:

Bėgimo rungtis:

Dalyvio amžius Dalyvio grupė
Mergaitės 2001 m.g.ir jaunesnės Bėgimas BM15
Mergaitės 1998 m.g. ir jaunesnės Bėgimas BM18
Moterys 1997 – 1964 m.g. Bėgimas BM
Veteranės 1965 m.g. ir vyresnės Bėgimas BM50
Berniukai 2001 m.g. ir jaunesni Bėgimas BV15
Berniukai 1998 m.g. ir jaunesni Bėgimas BV18
Vyrai 1997 – 1964 m.g. Bėgimas BV
Veteranai 1965 m.g. ir vyresni Bėgimas BV50
Ilga trasa – Moterys (tik Stansefabrikken etape) Bėgimas BML
Ilga trasa – Vyrai (tik Stansefabrikken etape) Bėgimas BVL

Dviračių (MTB) rungtis:

Dalyvio amžius Dalyvio grupė
Mergaitės 2001 m.g. ir jaunesnės DVM15
Mergaitės 1998 m.g. ir jaunesnės DVM18
Moterys 1997 – 1964 m.g. DVM
Veteranės 1965 m.g. ir vyresnės DVM50
Berniukai 2001 m.b. ir jaunesni DVV15
Berniukai 1998 m.g. ir jaunesni DVV18
Vyrai 1997 – 1964 m.g. DVV
Veteranai 1965 m.g. ir vyresni DVV50
Ilga trasa – Moterys (tik Stansefabrikken etape) DVML
Ilga trasa – Vyrai (tik Stansefabrikken etape) DVVL
 1. Dalyviai gali suformuoti komandą ir dalyvauti komandinėje įskaitoje. Komandinėje įskaitoje gali dalyvaut tik Ukmergės miesto ir rajono įmonės bei organizacijos. Registracija komandinėje įskaitoje vykdoma iki gegužės 6d. Registracijos sąlygų teirautis dma@stansefabrikken.lt. Komandą sudaro neribotas dalyvių skaičius, tačiau po kiekvieno etapo įmami tik 5 geriausi komandos rezultatai. Įskaitines komandas gali sudaryti tik įmonių darbuotojai.
 2. Asmenys iki 18 metų užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
 3. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 4. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatorius neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.
 5. Dviračių rungties dalyviams privalomi šalmai.

REGISTRACIJA

Dalyvių registracija vykdoma adresu https://dbtopas.lt/takas/lt/varz. Komandos, dalyvaujančios komadinėje įskaitoje, turi pateikti vardines paraiškas elektroniniu paštumailto:sportuokmiske@gmail.com. Registracija baigiama likus dviems dienoms iki varžybų pradžios.

DALYVIOS STARTO MOKESTIS

Renginys nemokamas visiems Ukmergės miesto gyventojams ir mieso svečiams.

NUGALĖTOJO NUSTATYMAS

 1. Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo sistema.
 2. Visi dalyviai turi, pagal starto vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti prie bėgimo batelio specialius laiko fiksavimo daviklius, kurių dėka nustatomas jų trasos įveikimo laikas.
 3. Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją.
 4. Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje.
 5. Kiekvienų varžybų grupių prizininkai nustatomi pagal greičiausiai įveiktą trasos laiką.
 6. Kiekvienam etape skaičiuojami komandiniai taškai pagal 5 geriausių komados narių surinktus taškus, kurie buvo paskaičiuoti pagal grupes. Už kiekvienose varžybose pasiektą rezultatą dalyvis gauna taškus, pagal formulę T= (Tn/Td)*1000, kur T – dalyvio taškai, Tn – bėgtos trasos nugalėtojo laikas, Td – dalyvio laikas.
 7. Sezono komandos prizininkės nustatomos pagal didesnę taškų sumą surinktą visuose etapuose.

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Etapo grupių prizininkai apdovanojami prizais, kuriuos įsteigia etapo remėjas. Viso sezono komandos prizininkės apdovanojamos prizais. Komandinės įskaitos prizinis fondas 1000 EUR.

 SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 3. Dalyviams, užsiregistravusiems bėgimo rungtyje, griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviams, užsiregistravusiems MTB rungtyje, griežtai draudžiama naudoti bet kokias motorines transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
 5. Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6. Dalyvis privalo elgtis sąžiningai ir netrukdyti kitiems varžybų dalyviams. Dalyviui bėgti ir važiuoti dviračiu leidžiama dešine kelio puse, lenkimas turi būti vykdomas iš kairės pusės.
 7. Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos ir grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.

Varžybų organizatorius pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus be išankstinio įspėjimo.

Varžybų tvarkaraštis, rezultatai ir suma bus paskelbti puslapyje

 

http://sportuokmiske.lt/ukmergeskrosutaur2016/ , https://dbtopas.lt/takas/lt/varz

Bendra informacija apie renginį, renginio naujienos, nuotraukos irkita aktuali informacija: http://www.facebook.com/UFKT2015